เนื้อเพลง ผม

ก็แล้วแต่คุณ
หากว่าคุณตัดสินใจว่าจะไป
ผมยินดี
แต่ลองคิดอีกที ว่าจะมีใครเข้าใจผมกว่าคุณ คงไม่มี

*ผมไม่เคยโกรธเคืองอะไร
ผมเต็มใจหากคุณจะทิ้งผมไป

**ถ้าวันนี้คุณ ไม่มีผมอีกต่อไป
(ถ้า)หากว่าผมหายไป
และอีกนานกว่าที่ผมจะกลับมาหาคุณใหม่

คุณอย่าโทษใคร
ก็ผมเตือนแล้วแต่คุณช่างไม่เข้าใจ

หรือว่าคุณใจอ่อน คิดว่ามันจะดีกว่าเมื่อครั้งก่อน
แต่ไม่เลย ก็เหมือนเดิมทุกที

*,**

กี่ครั้งที่คุณ ไม่เคยฟังที่ผมเตือนแล้วกลับไป
แล้วเป็นไง ต้องเสียใจ ทุกที