เนื้อเพลง ป้าดติโท้

โอ้ยยน้อออ ละท่าน…ผู้ฟังเอ้ยยยย
อ้ายอย่ามาเฮ็ดมาเฮ็ดนิสัยจั่งซี้มาเฮ็ดนิสัยบ่ดีมาเฮ็ดนิสัยมักง่าย
มาบอกว่าฮักเฮ็ดให้น้องนั้นหลงไหล
มาหลอกให้อยากแล้วจากไปบ่ให้อภัยแท่เด้

มานั่งอุกอั่งสิเฮ็ดจั่งได๋น้อใจ
มาเฮ็ดจั่งซี้บ่ได้อ้ายเข้ามาซวนมาเซ
เฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดได้แต่ป้อยในใจ
แล้วมันเป็นลูกผู่ได๋ป้าดโธ้คือกล้าเฮ็ด

เอาคำว่าฮักหลาย ป่อนใส่ใจน้องจนลึ้ง
ยกอ้ายให้เป็นที่หนึ่ง บ่อาจสิดึงอ้ายกลับคืนมา
ได้แต่ป้อยอ้ายในใจ ว่าป้าดติโท้บักพากไปตายสา
เปิดเผยธาตุแท้สิได้บ่เสียเวลา
น้องกะเสียใจอยู่ว่ามาเฮ็ดกันได้จั่งได๋

ป้าดติโท้มาหลอกกันให้ฮักได้
หลอกให้ฮักให้หลงไหลมาเหลือใจแท่เด้อ้าย
ป้าดติโท้ หลอกจ๋อไข่น้องจนได้
เสียทั้งกายเสียทั้งใจน้ำตาไหลฮอดมื้อนี้
ป้าดติโท้ หนีให้ไกลอย่ามาลี้

อย่าได้เจอคนแบบนี้ เถาะคุณพี่อย่ามาพ้อ
ไปสาเด้อเด้ออ้าย ไปให้ไกลตายได้กะดี
มาหลอกกินฟรีน้องนี้จนแล้ว จนแล้ว โอ้ยจนแล้ว จนแล้ว
พอปานแก้วบาดใส่มือ นั่นละนาน้ำตานี่นา
ใจนี่หนาอยากฆ่าอ้ายหม่องนี่ ป้าดโธ้เสียทีละมื้อนี่จนล้า
มาสูนแท่ว้า มาสูนแท่ มาสูนแท่ว้า มาสูนแท่