เนื้อเพลง ปล่อยผัว

*มีแนวสิเว่าสู่ฟังเรื่องมนุษย์เมีย เพิ่นเป็นคนคอยเลี้ยงเกียยามผัวหิวข้าว
มักไปเข้าวัดเฮ็ดบุญใส่บาตรทุกเช้า จักหน่อยกะเข้าไปถวายเพล

เพิ่นเป็นคนมักฟังธรรมจำศีลซูมื่อ ปฏิบัติธรรมยึดถือธรรมะศีลห้า
มักไปปล่อยเอี่ยน ปล่อยนก ปล่อยเต่าปล่อยปลา เจ้าฮู้บ่ว่ามันบ่ได้บุญ

**ปล่อยให้ผัวได้หลอย จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ
ปล่อยให้ผัวมีน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น
ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้ส้มแข่ว

เจ้าคิดเอาเด้อเมียจ๋า ปล่อยผัวเลาะแหน่
ดีกว่าสิไปปล่อยแย้ปล่อยขี้กะปอม สิฮ่ายสิด่าปานได๋คุณผัวก็ยอม
กราบตีนเมียพร้อม คั่นได้หลอยจักเทือ

(ซ้ำ *,**)

ปล่อยให้ผัวได้หลอย จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ
ปล่อยให้มีเมียน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น
ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้ส้มแข่ว

คิดเอาแน๊เด้อเมียจ๋า ปล่อยผัวเลาะแหน่
ดีกว่าสิไปปล่อยแย้ ปล่อยขี้กะปอม สิฮ่ายสิด่าปานได๋คุณผัวก็ยอม กราบตีนเมียพร้อม คั่นได้หลอยจักเทือ
สิฮ่ายสิด่าปานได๋คุณผัวก็ยอม สิกราบตีนพร้อม คั่นได้หลอยจักเทือ….