เนื้อเพลง ปริศนาฮัก

เป็นดังคำเพิ่นว่า
สิไห่จนเหมิดน้ำตา จั่งได๋กะดึงบ่อยู่
คั่นคนสิไป คือว่าสิบ่เซาฮัก
คือว่าสิบ่มีใหม่ คือจั่งปล่อยมือกันง่าย
จากไปบ่มีคำลา ดั่งปริศนาความฮัก
ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้น้อคำว่าเฮา
เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน แล้วก็ถิ่มไป
โดยบ่เหลืออีหยัง
ต่อให้ฮักเพิ่นหลายซ่ำได๋ก็คือเก่า
หากว่าเพิ่นนั้นบ่มีใจ สิเบิ่งสิแยงกัน
ต่อให้ฟ้านั้นหล่นลงมาอยู่พื้นดิน
กะคงสิบ่มีวันที่เพิ่นนั้นอ่วยมา
ย้อนเพิ่นได้จากลา ไปกับคนใหม่
ดั่งปริศนาความฮัก ที่ผูกติดไว้ในสี่ห้องหัวใจ
เฮ็ดจั่งได๋สิแก้มันได้น้อคำว่าเฮา
เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เขามาเขียนมาอ่าน แล้วก็ถิ่มไป
โดยบ่เหลืออีหยัง
เสียใจอยู่เดฮู้บ่ ที่เพิ่นไปฮักคนใหม่
แต่ก็คงสิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ ย้อนหัวใจมันเป็นของเพิ่น
ฮ้องไห่กะย้อนยังฮัก ต้องกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน แล้วกะถิ่มไป
โดยบ่เหลืออีหยัง
ที่ให้เพิ่นได้เข้ามาเขียนมาอ่าน
แล้วกะถิ่มไป… โดยบ่เหลืออีหยัง