เนื้อเพลง บ่ใช้ซ้ำ

วงค์ : สมพออ้ายชวนไปไสเจ้ากะบ่ไปนำ ติดธุระติดงานประจำเอาไว้โอกาสใหม่ ก็เพิ่งฮู้ว่าคนที่ฮัก ว่าสิมีนิสัยใจร้ายป่านนั้น

วงค์ : เจ้าคบซ้อนคบถ้วยคบบ่วงหลวงล่วงหัวใจ
ยามอ้ายบ่อยู่เจ้าแอบไปคบกับเขาคนใหม่ อ้ายกลับมาเจ้าทำท่าทักทายถามข่าว เรื่องฉาว ๆ เมื่อคืนเจ้าเฮ็ดคือบ่มีอะไร แต่สุดท้ายกะจับได้คาหนังคาเขา

ลูกเต้า : เศษขยะหลังห้องกับกล่องน้อย ๆ มันคือหลักฐาน เศษถุงที่ผ่านการใช้งานไม่นานเท่าไหร่ มันเจ็บที่สุดกับสิ่งที่เป็นของเฮาเจ้าเอาเขาเข้ามาสวมฮอยของอ้าย ถึงเจ้าสิเคยเป็นก้อนคำแต่วันนี้ถืกเขาหน่ำอ้ายบอกเลยบ่ใช้ซ้ำ…จำไว้

Solo

ลูกเต้า : เจ้าคบซ้อนคบถ้วยคบบ่วงหลวงล่วงหัวใจ
ยามอ้ายบ่อยู่เจ้าแอบไปคบกับเขาคนใหม่ อ้ายกลับมาเจ้าทำท่าทักทายถามข่าว เรื่องฉาว ๆ เมื่อคืนเจ้าเฮ็ดคือบ่มีอะไร แต่สุดท้ายกะจับได้คาหนังคาเขา

วงค์ : เศษขยะหลังห้องกับกล่องน้อย ๆ มันคือหลักฐาน เศษถุงที่ผ่านการใช้งานไม่นานเท่าไหร่ มันเจ็บที่สุดกับสิ่งที่เป็นของเฮาเจ้าเอาเขาเข้ามาสวมฮอยของอ้าย ถึงเจ้าสิเคยเป็นก้อนคำแต่วันนี้ถืกเขาหน่ำอ้ายบอกเลยบ่ใช้ซ้ำ…จำไว้

วงค์+ลูกเต้า : เศษขยะหลังห้องกับกล่องน้อย ๆ มันคือหลักฐาน เศษถุงที่ผ่านการใช้งานไม่นานเท่าไหร่ มันเจ็บที่สุดกับสิ่งที่เป็นของเฮาเจ้าเอาเขาเข้ามาสวมฮอยของอ้าย ถึงเจ้าสิเคยเป็นก้อนคำแต่วันนี้ถืกเขาหน่ำอ้ายบอกเลยบ่ใช้ซ้ำ…จำไว้