เนื้อเพลง บ่แม่นอ้ายสิแม่นไผ

สถานการณ์แบบนี้ช่างบีบหัวใจ
แฟนของอ้ายแอบมีผู้บ่าว
แต่กี้ไปไสกะมีอ้าย เดี๋ยวนี้ไปไสกะมีเขา
ความสุขของเจ้า บ่ได้อยู่กับอ้าย

ตรวจเบิ่งแววตา เจ้าเหลือแต่ความหลูโตน
อ้ายสิทนเบิ่งได้จั่งใด๋ ความจริงอยากฝืนชะตาฟ้า
อยากอ้อนวอนให้เจ้านั้นเห็นใจ
แต่สุดท้ายต้องมีคนไป คือเก่า

บ่แม่นอ้ายสิแม่นไผ ที่ควรเซ่นใจเสียสละ
ที่ควรต้องเสียน้ำตา เพื่อความสุขของเจ้า
บ่แม่นอ้ายสิแม่นไผ ที่ควรไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราว
จั่งใด๋กะเป็นหมาหัวเน่า จั่งใด๋น้องกะบ่เอา
อ้ายควรต้องไป

บ่แม่นอ้ายสิแม่นไผ ที่ควรเซ่นใจเสียสละ
ที่ควรต้องเสียน้ำตา เพื่อความสุขของเจ้า
บ่แม่นอ้ายสิแม่นไผ ที่ควรไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราว
จั่งใด๋กะเป็นหมาหัวเน่า จั่งใด๋น้องกะบ่เอา
อ้ายควรต้องไป

สถานการณ์แบบนี้ช่างบีบเหลือเกิน
ไผ สิอยากเดินหนีจากเจ้าของใจ
แต่เมื่อคนที่เจ้าฮักบ่แม่นอ้าย
ในเมื่อเจ้ากับเจ้าฮักกันหลาย
บ่แม่นอ้าย สิแม่นไผ ที่ต้องไปไกล ๆ ตา
อ้ายฮู้โตดี