เนื้อเพลง บ่เมากะซาง

ชัด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ช้า ด้า ดัด ชาว … อิ๊ก ..ฮิ้ว…
ยกโบกเหล้าขาว จั๊ด จา ดิ ดาว หน้าฮ้านเวที กับแกล้มบ่มี อะเต้นใส่ดนตรีในดอก
อะมีบุญมีงานหล่ะบ้านใด๋คุ้มใด๋ ไปแต่ก่อนหมู่บ่มีทางน๊อค จักโบกจั๊กจอก บ่มีน๊อคก็แล้วกัน

*40 ดีกรีติดมาทุกที ใต้เบาะมอไซค์ ขวดน้อย ขวดใหญ่ อะเต้นไปละกรึ๊บไปหน้าฮ้าน
หยิ่นมาถ่ำแหม แตร แตร๊ แด แดน เสียงแคนขับขาน สายม่วนสายมันส์ อยู่ไสกันน้อ ขอมือ
เดินหน้า 3 ถอยหลังจัก 4 -5 ก้าว เลียวเบิ่งบั้นเด้า จั่งแม่นซือ
แอ่วอ่อนอ่อนฮอนไซ เสียงพิณละเสียงแคน คื๊อ คือ จึด จือ ดือ ดื่อ ดือ ดือ อะ ยกมือยาวไป

ชัด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ช้า ด้า ดัด ชาว

**บ่ได้สะออน หละหัวปอดมันเด้ เย้เย ไปตามปะสา กะซาง กะยา แม่นผิดตับไผ
ได้บัก 40 ดีกรี ทุ่นแรงซอดแจ้งกะได้ ยกโบกเหล้าขาวยาวไป
ชัด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ๊ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ช้า ด้า ดัด ชาว

(ซ้ำ * ,**)

ชัด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ชั๊ด ชา ดิ๊ ดาว ชั๊ด ชา ดิ ดาว ชัด ชา ดิ ดาว ช้า ด้า ดัด ชาว อิ๊ก ..ฮิ้ว…