เนื้อเพลง บ่เน้นสถานะ

A:1 โสดที่แปล ว่าบ่มีแฟน
นั้นคือแคปชั่นของอ้าย
โพสต์ IG แปะ ID ไลน์ จั่งแม่นร้ายกาจคัก
คนคุยมีบ่อึดบ่อยาก ยังกล้าโพสต์ว่าเหงามากมาก
บ่เห็นใจของน้องเลยนะ
คนที่แอบ มักอ้าย คือกัน

B1: กะบ่คิดบ่ฝัน ว่าต้องเป็นโตจริง
แค่น้อง มีอุดมการณ์ที่มันมั่นคง

H: บ่ขอเป็นคนฮัก แต่คั่นเหงากะทักมา
บ่ได้เน้นสถานะ เอาที่อ้ายสบายใจ
บ่ขอเป็นคนฮัก ขอเป็นห่วงอ้ายอยู่ไกลไก
บ่อยากได้ตำแหน่งใด ดอกเด้อ

B2: ซายเอ้ย บ่ได้หวังสิเป็นคนของใจ ใด๋
ทักไว้พอได้เว่าได้จา
ยาม ท้อใจ อยากได้คำปรึกษา
พร้อม รับสายอ้ายตลอดเวลา
คุย กับน้องได้ทุกเรื่องนั้นล๊า
เว้นเรื่องเดียว นั่นคือเรื่องยืมเงิน เด้อ A
อ้ายเด้อ อย่าสิมายืมเงิน เด้ออ้ายเด้อ
น้องบ่ให้ยืมดอกเด้อ
************
(แค่ได้แอบฮักก็เพียงพอ)