เนื้อเพลง บ่เจ็บแต่ทรมาน

หัวใจของน้องบ่มีแฮงยืน เมื่ออ้ายนั้นยื่นคำลาจากกัน
น้องบ่คิดบ่ฝันว่ามันสิจบลง
ความหลังสองเฮายังคอยย้ำเตือน บ่เคยลบเลือนมันยังวกวน
สุดท้ายน้องกะคงต้องเฮ็ดใจ

*ฮู้บ่ว่ามันเจ็บ ตอนอ้ายเซี่ยงเขาไว้ มันอ่อนไปเบิ่ดหัวใจ
น้ำตามันไหลบ่เซา

**เฮ็ดกันป่านนี้ อ้ายคือบ่เอาน้องไป แขวนคอแล้วรอน้องตาย
บ่เจ็บหลายแต่ทรมาน
ดีกว่าอ้ายเอาเขามาทับฮอยกัน คือบ่เอาน้องไปประหาร…ฮู้ โว โว โว
สิได้บ่ทรมานป่านนี้

[SOLO]

*ฮู้บ่ว่ามันเจ็บ ตอนอ้ายเซี่ยงเขาไว้ มันอ่อนไปเบิ่ดหัวใจ
น้ำตามันไหลบ่เซา

**เฮ็ดกันป่านนี้ อ้ายคือบ่เอาน้องไป แขวนคอแล้วรอน้องตาย
บ่เจ็บหลายแต่ทรมาน
ดีกว่าอ้ายเอาเขามาทับฮอยกัน คือบ่เอาน้องไปประหาร…ฮู้ โว โว โว
สิได้บ่ทรมานป่านนี้

(ซ้ำ **)

คือบ่เอาน้องไปประหาร…ฮู้ โว โว โว
สิได้บ่ทรมาน…..ป่านนี้