เนื้อเพลง บ่คู่ควร

A1
บ่โทษฟ้าที่บ่ได้คู่ดาว
บ่โทษสาวที่บ่ได้คู่กัน
เจ้าอยู่สูงเกินกว่าอ้ายสิฝัน
คำว่าฮักกัน มันเป็นไปบ่ได้

B1
ใผ๋กะย่อง ว่าเจ้างามหลาย
ย่างไปไส กะเป็นตาสะออน
เบิ่งเงาเจ้าของ กลางแดดฮ้อน ๆ
ก่อนสิไปฮักเขา…โอ้ว

Hook
อ้ายส่ำดิน บ่สมนางฟ้า
อ้ายส่ำกา บ่คู่ควรเจ้า
ผู้แก้มเปิ่นเวิ่น หงส์ทองน้องสาว
บุญบ่สมเจ้า นอนเหงาข้างเถียง
อ้ายส่ำดิน เจ้าปานนางฟ้า
อ้ายส่ำหมา เฝ้าซิ่นข้างเขียง
เห่าหอนเจ้า กอดเขาข้างเคียง
สวรรค์ลำเอียง โอ้ว.. บ่ให้เจ้ามาฮักอ้าย

Solo…

HooK
“น้องส่ำดิน บ่แม่นนางฟ้า
ย่านแต่ว่า บ่คู่ควรอ้าย
สองแก้มเปิ่นเวิ่น ยังบ่มีใผ๋
ยังถ่าอ้าย มาเป็นคู่เคียง”
อ้ายส่ำดิน เจ้าปานนางฟ้า
อ้ายส่ำหมา เฝ้าซิ่นข้างเขียง
เห่าหอนเจ้า กอดเขาข้างเคียง
สวรรค์ลำเอียง โอ้ว.. บ่ให้เจ้ามาฮักอ้าย