เนื้อเพลง บ่กล้าพอ

อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่าที่ใครจะมาฮัก
ก็เลยมองว่ามันคงยากกับคนอย่างเฮา

ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคน
จึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา

ที่เธอยังเฉยชาและยังบ่ชัดเจนอีหยัง
คล้ายๆว่าคบแล้วก็จบลงแค่นั้น

บ่มีพัฒนาการของหัวใจ ยิ่งเดินเข้าหา
เธอก็เดินถอยไประยะห่างตรงกลางหัวใจมันอ่อนแรงสิไปต่อ

บ่กล้าพอคิดว่าเจ้าของสำคัญพอสิเว้าว่าเฮาฮักกันอีหลี

เมื่อปัดใจในความจริงที่มีมันบ่มีหยังให้หวังได่ขนาดนั้น

บ่กล้าสิคิดดอกว่าเฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย

สิให่ถอยกะถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิ่ดใจแต่อีกฝ่าย จั่กคิดอีหยังอยู่

อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่าที่ใครอยากควงแขน ที่เฮาเป็นคงบ่ถึงแฟน มันต่างจากคนอื่นเขา

ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคนจึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา
ที่เธอยังเฉยชาและยังบ่ชัดเจนอีหยัง

คล้ายๆว่าคบแล้วก็จบลงแค่นั้น
บ่มีพัฒนาการของหัวใจ

ยิ่งเดินเข้าหาเธอก็เดินถอยไประยะห่าง
ตรงกลางหัวใจมันอ่อนแรงสิไปต่อ

บ่กล้าพอคิดว่าเจ้าของสำคัญพอสิเว้าว่าเฮาฮักกันอีหลี

เมื่อปัดใจในความจริงที่มีมันบ่มีหยังให้หวังได่ขนาดนั้น

บ่กล้าสิคิดดอกว่าเฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย

สิไห่ถอยกะถอยบ่ได้ กะฮักเขาไปแล้วเบิ่ดใจ

บ่กล้าพอคิดว่าเจ่าของสำคัญพอสิเว้าว่าเฮาฮักกันอีหลีเมื่อปัดใจในความจริงที่มี

มันบ่มีหยังให้หวังได่ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคิดดอกว่าเฮาเป็นแฟนกัน

เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให่ถอยกะถอยบ่ได้

กะฮักเขาไปแล้วเบิ่ดใจแต่อีกฝ่ายเจ้าคิดอีหยังอยู่
สิให่ถอยกะถอยบ่ได้

กะฮักเขาไปแล้วเบิ่ดใจแต่อีกฝ่ายเจ่าคิดอีหยังอยู่