เนื้อเพลง บุญแห่เทียน

โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ
(ดอกอ้อ)เทียนต้นใหญ่ยิ่งใหญ่ลาวัลย์ หลอมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมา
แกะลวดลายให้สดสวยงามตา วิจิตรหนักหนาฝีมือช่างบ้านเฮา
(ก้านตอง)เทียนพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา วันรวมเทียนมา สืบสานขานกล่าว
คุ้มเหนือกลางใต้สายพันธุ์ทุกพงษ์เผ่า ร่วมเต้าโฮมแห่เซิ้งงานบุญ

(ดอกอ้อ)เสียงพิณห่าวๆ เสียงพิณเสียงพิณ ห่าวๆ
(ก้านตอง) เสียงแคนห่าวๆ เสียงแคน เสียงแคนห่าวๆ
(ดอกอ้อ)เสียงกลองห่าวๆเสียงกลองๆห่าวๆ หย่าว ๆๆๆ แห่เซิ้งงานบุญ

(ดอกอ้อ)โขง ชี มูลความอาดูลหายขุ่นเคือง เหลืองอร่ามงดงามทั้งเมือง
กระเดื่องเลื่องลือบุญงานประเพณี

(พร้อมกัน) โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ
(ซ้ำ) (ก้านตอง)ต้นเทียนปีกลายลวดลายเป็นรองของปีนี้ทุ่มเทมาอย่างดี
เพื่อคุ้มเราประชาชนสามัคคีรางวัลหวังมีชื่นใจสักครา
(ดอกอ้อ)เข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษา ๆ
กรกฎาวันงานบูชา
(ก้านตอง) ธิดาเทียนงามเหมือนนางฟ้า. ขบวนแห่เริงร่าลีลางามๆ
(ดอกอ้อ)ฟ้อนงามๆผู้สาวฟ้อนงามๆ
(ก้านตอง)ย้อนงามๆผู้สาวย้อนงามๆ (ซ้ำ)
ประชาชนล้นหลามงานบุญแห่เทียน
โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ่ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ