เนื้อเพลง บุคคลเหล่านี้มีส่วนนำบ่

ถามแหน่นงคราญ น้องเกิดที่โรงบาลไหน หมอทำคลอดชื่อว่าอะไร เกิดเวลาเท่าใด๋ ใจคือดำกะด้อ
หน้าซื่อตาใส แต่น้ำใจเธอเชือดคอ โรงบาลมีส่วนนำบ่ คุณหมอมีส่วนด้วยไหม
ให้ถามคัก คัก จบจากมหาลัยไหนมา อธิการชื่อหยังน้องหล่า อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อว่าจั่งใด๋
เรียนคณะหยังน้อ คือจั่งตอแหลได้ใจ วิชาสับหลีกผู้ชาย มหาลัยได้สอนอยู่บ่

*อีพ่ออีแม่ ของเจ้าก็สอนมาดี แต่ลูกสาวคือมาเป็นจั่งซี่ คือจั่งบ่มักดี ฟังความแม่ความพ่อ
เที่ยวตั๋วเที่ยวเว้า ให้ลูกชายเขาต้องน้ำตาคลอ นิสัยแส่แหล่ส่อหล่อ แม่นไผสั่งไผสอน หรือเป็นย่อนสันดาน
บ้านของแก้วตา ส.ส. ชื่อว่าจั่งใด๋ ผู้ว่าท่านชื่ออะไร นายอำเภอแม่นไผ๋ ผู้ใด๋เป็นกำนัน นายก อ.บ.ต. พ่อผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรกัน
ที่เธอเป็นคนแบบนั้น บุคคลเหล่านี้มีส่วนนำบ่

(ซ้ำ *)