เนื้อเพลง บัดสิช่ำ

โอ้ยย นอ นอ นอ ล่ะบ่าวผู้ไคเอ้ย
ชายเอ้ย เจ้าผู้หวานแกงส้ม
เอาคารมต้มไปทั่ว โอ้ย น้อ
ไผน้อตั้วให้นั่งไห่ อาลัยอ้ออาวคะนึง
อ้ายเอ้ย เออ อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย

บัดนี้ นางขอไขแถลงต้าน
ย้อนคำหวานคนเว้าร่าย
ฮักเพื่อหวังทำลาย
หลอกเบิ่งนาดอกผืนน้อย
ชายเอ้ย ตั้วให้คอยสิมาหมั้น
สัญญากัน ไว้คักแน
ตั้วฮอดพ่อแม่น้อง ให้เตรียมห้อง ไว้ส่งตัว
นั้นล่ะน่า เจ้าเอ่ย เจ้าเอ่ย

ชายเอ้ย นางได้ไขเปิดฮั้ว
ประตูป่องให้ชายเทียว
ย้อนว่าเฮือลำเดียว สินั่งนำถ่านางน้อง
โอ้ยน้อ จนว่าสองเฮาได้ จิตใจได้ตั้งต่อ
น้องเชื่อคักกะด้อ ย้อใจให้บ่าวพี่ชาย
อ้ายเอ้ย เออ อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย

ชายเอ้ย ย้อนว่าน้องฮักอ้าย
หมายพร้อมส่วนเสน่ห์หา
น้องย้านตานากกขาม บ่ได้แปนกะพอดี้
โอ้ยน้อ วันเดือนปีหมุนเคลื่อน
ปีเดือนได้แถมกลาย
ยังบ่เห็นบ่พ่อแม่อ้าย มาขอเว้าเรื่องแต่งดอง
นั้นล่ะนา อา เจ้าเอ่ย เจ้าเอ่ย

โอ้ยน้ออ น้อ นออ ล่ะบ่าวผู้ไคเอ้ย

ชายเอ้ย นางบ่ได้เรียกร้อง สินสอดราคาแสน
ทั้งแก้วแหวน สังวาลย์คำ บ่ต้องมีกะยังได้
โอ้ยน้อ ข้อติดใจ เฮาหมายค้าง จิงจังจั่งปากว่า
พาขวัญตั้งไว้ต่อหน้า ว่าคนฮู้ว่าแต่งดอง
นั้นล่ะนา นา อา อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย

ชายเอ้ย อ้ายเคยเว้าต่อน้อง จำได้บ่ว่าแนวใด
มื้อเดือนคืนเดือนหงาย น้องนั่งมอเตอร์ไซด์ซ้อน
โอ้ยน้อ เข้าในดอน บ่อนดินด่าง
มีหยังกันอยู่กลางป่า เดือนมันไหลเข้าขี้ฟ่า
เสียงนางฮ้อง ว่าแม่นตาล
อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย

ชายเอ้ย ชายเคยเว้าต่อน้อง อ่อมอ่อมอยู่ฮิมหู
ว่าสิมาขอชู้ แต้มแต่งดอกจิงแท้
โอ้วน้อ สิดูแลเป็นเมียเหง้า ยามเข้างาม แม่ลูกอ่อน
อ้ายสิย้ำข้าวป้อน บุตรตาน้อย แต่ผู้เดียว
อ้ายเอ้ย เออ อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย

ชายเอ้ย หัวใจอ้ายโลดเบี้ยว
หลายเป็นเสี้ยวดอกหลายขม
ตั้วให้นางหลงลม ได้ดอมดมท่งนาน้อย
โอ้ยน้อ ได้สวอยนำกันแล้ว ห่าเซาเสียวบ่โอ้อาว
หรือว่าสองคนเฮา บุญผลาบ่ซอยค้ำ
หรือว่าบัด สิ ซ่ำ แนเคยซ้อนอยู่ป่าเดิม
อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ยย อ้ายเอ้ย เออ