เนื้อเพลง บะลั๊กกั๊ก

โอ้ล่ะแม่นอนอนงค์ น้องคงยังไม่มีแฟน
เห็นมาฟ้องแอ๋ฟ้อนแอ่น ซอนแลนอยู่หน้ารถแห่
ล่ะพอเจ้าโชว์สเต็ปเอว มาโดนใจคักแท้
ขนคีงอ้ายชี้แก่แด่ คักแท้แม่ดอกลั่นทม

* ล่ะแม่นน้อเจ้าบะลั๊กกั๊ก เห็นแล้วกะมักเห็นแล้วกะหลง
โอ้ล่ะน้อแม่โฉมยง หลงมาจากดง ได๋แท้ ล่ะเจ้าผู้จบได้พ่อ
หรือ ว่าผู้งามได้แม่ อ้ายอยากสิแอนละแน หยับเข้าไปแหน่
คือสิห่าว ดง ๆ ดง ๆ ดง ๆ ดง ๆ

** โอ้ล่ะแม่นอนอนงค์ น้องคงยังไม่มีแฟน
เห็นมาฟ้องแอ๋ฟ้อนแอ่น ซอนแลนอยู่หน้ารถแห่
ล่ะพอเจ้าโชว์สเต็ปเอว มาโดนใจคักแท้
ขนคีงอ้ายชี้แก่แด่ คักแท้แม่ดอกลั่นทม…
อยากได้มากอดมาดม ให้สมใจเหลือฮ้าย
อ้ายแนมเบิ่งบาดได๋ หม่องได่ กะเป็นตาซูน
โอ้ล่ะว่าแม่โธ่คุณ แม่ทูนหัวของบ่าว
อยากได้อิหยังซี้เอา อ้ายจัดให้เจ้าทุกอย่าง

*** บะลั๊กกั๊กแท้น้อทรามวัย
จ่ะแม่นมันใหญ่ไปเบิดสุหม่อง
โตอ้ายนี่อยากจับอยากจอง
อยากสิได้น้องล่ะเข้ามาเป็นแฟน
บอกเลยว่าถ้าเป็นของอ้าย
อ้ายสิยอมตามใจ อ้ายสิคอยหวงแหน
เป็นไปได้บ่ล่ะแม่แก้มแป่นแว่น
ถ้าเฮาได้ควงแขนคือสิดีหลาย

*/**/***/***/RAP

ล่ะมันสิดีหลาย มันคือสิดีหลาย ล่ะมันคือสิดีหลาย