เนื้อเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง

มื้อที่อ้ายกินดองน้อง นั่งฮ้อง…ไห้
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจไปตายทางอื่น
พรุ่งนี้อ้ายผูกแขน น้องอยากมัดตราสัง..บ่อยากตื่น
กลับมาฆ่า น้องสามื้ออื่น น้องบ่อยากตื่น มาพ้องานแต่ง

*อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย
ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่
อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่ม น้องได้ลงคอ
กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา
เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขา สาเด้อแฟนน้อง…

Solo

มื้อที่อ้ายกินดอง น้องกินน้ำ..ตา
ฉีกถิ่มฮอดคำสัญญาไปหาคนใหม่
ใจน้องสิขาดแล้ว คิดเห็นมื้อเขาป้อน..ไข่
เจ็บปานถืกแหกใจ อ้ายสิกลายเป็นของคน…อื่น

อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย
ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่
อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่ม น้องได้ลงคอ
กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา

ซ้ำ *

เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขา สาเด้อแฟน..น้อง