เนื้อเพลง น้องลืมล้างหวี

บ่แม่นน้องเป็นคนซกมก
บ่ได้สกปรกขี้ค้านเด้อพี่
อยากถามว่าอ้าอยู่ไสตอนนี้
ว่าแนบ่่ตี้ มาล้างหวีให้แหน่
มาฟ้าวเอาหวีไปเซ
เซ เซน้ำ ล่ะคอยลูบคอยถู
เซ เซน้ำ ล่ะคอยลูบคอยถู หวี

ฮู้แล้วว่าเป็นหยังจั่งคันหัว
หรือล้างน้ำบ่ทั่ว ตอนสระหัวบ่พี่
คิดแล้วคือจั่งล้างหวีบัดอย่างดี
คิดแล้วคือจั่งล้างหวีบัดอย่างดี
บาดใจอีหลี น้องลืมล้างหวีซั่นตี้อ้าย

น้องลืมล้างหวี น้องลืมล้างหวี
น้องลืมล้างหวี เบิ่งหวีดำฮ้าย
ส้มพอบัดคันหัวเป็นตาหน่าย
ตายต๊ายตาย น้องลืมล้างหวี
อุ๊ย ตายต๊ายตาย น้องลืมล้างหวี
อ้ายเอ๋ย อยู่ไสตอนนี้
ว่างแหน่บ่ตี๊ มาล้างหวีให้แหน่
มาล้างหวีให้แหน่ มาล้างให้แหน่อ้าย

น้องเป็นคนนอนแซบ นอนนัว
จนว่าสองโมงกั่ว กะบ่ทันตื่่นอ้าย
หมู่ฝูงกะว่าเป็นคนตื่นสาย
คั่นอ้ายฮักน้อง กะฟ้าวมาล้างให้แหน่
จับเบิ่งหวี มันสกปรกแท้
ฟ้าวมาล้างแหน่ มาล้าง ๆ ๆ ๆ หวี
ฟ้าวมาล้างแหน่ มาล้างหวีให้น้อง

น้องลืมล้างหวี น้องลืมล้างหวี
น้องลืมล้างหวี มาล้างให้แหน่อ้าย

น้องลืมล้างหวี น้องลืมล้างหวี
น้องลืมล้างหวี เบิ่งหวีดำฮ้าย
ส้มพอบัดคันหัวเป็นตาหน่าย
ตายต๊ายตาย น้องลืมล้างหวี
อุ๊ย ตายต๊ายตาย น้องลืมล้างหวี
อ้ายเอ๋ย อยู่ไสตอนนี้
ว่างแหน่บ่ตี๊ มาล้างหวีให้แหน่
มาล้างหวีให้แหน่ มาล้างให้แหน่อ้าย

น้องเป็นคนนอนแซบ นอนนัว
จนว่าสองโมงกั่ว กะบ่ทันตื่่นอ้าย
หมู่ฝูงกะว่าเป็นคนตื่นสาย
คั่นอ้ายฮักน้อง กะฟ้าวมาล้างให้แหน่
จับเบิ่งหวี มันสกปรกแท้
ฟ้าวมาล้างแหน่ มาล้าง ๆ ๆ ๆ หวี
ฟ้าวมาล้างแหน่ มาล้างหวีให้น้อง

น้องลืมล้างหวี น้องลืมล้างหวี
น้องลืมล้างหวี มาล้างให้แหน่อ้าย