เนื้อเพลง น่าฮักปานนี้ยังบ่มีไผ

น่าฮักปานนี่ ยังบทันมีไผ่ เข้ามาจีบสักคน
หรือเป็นเพราะเฮางามล้น เลยบ่ทันมีไผ่
กล้าเข้ามาทักทาย บอกก่อนเลยเด้อ
บ่เป็นหยั่ง ขอแค่ แค่อ้ายมีใจ อ้าย….. เอ่อ..เออ..
เอ้อ. . เอ๊อ. . เอยย

*ถีกใจดักหลาย ขอเฟส ขอไลน์ ขอหยังกะได้.. ให้น้อง
แน่… อยากให้ช่วยเข้ามาในดูแล มาเป็นคู่สร้าง
คู่สม.. สิได้บ่

*ขอได้บ คนแรกในชีวิต ให้เป็นดึจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
โอ้… โอยย. .
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพรช
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น 7.. ไปนำกัน ให้รักสองเราเป็นนิรันดร์
ชั่ฟ้าดินสลาย บให้มีไผ่.. มาแยก. . เฮาจากกัน

(ซ้ำ*, **)

***ขอได้บคนแรกในชีวิต ให้เป็นดึจึ่งที่ใจข่อยนั้นคิด
โอ… โอ้.. โอยย. .
(แรปอีสาน)ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง
กระบองยอดเพรช ขึ้นสวรรค์ชั้น 7.. ไปนำกัน
ให้ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ ชั่วฟ้าดินสลาย
บให้ผู้ใด..มาแยก.. เฮาจากกัน. . โอ่ โอโอ้โอ. . . อ้ายเอ้
ย…เอ้ย…