เนื้อเพลง นุ้ยเคยไลน์

สร้อยปิดไฟใส่กลอน เขียนจดหมาย ก่อนนอน นั้นไม่ทันสมัย
หนุ่มๆ จีบสาวยุคนี้ ใช้สามจีสี่จี จีบกันเร็วไว
พี่บ่าวเข้ามาถามเลย พี่บ่าวเข้ามาถามเลย
ตกใจหมดเลย ถามนุ้ยเคยไลน์ไหม

เคยไลน์ขอแลที นุ้ยขี้บัดสี ไม่รู้อะไร
พี่ถามนุ้ยไม่ถือ ละให้นุ้ยตอบพรือละพี่ชาย
เคยไลน์แล้วไงล่ะพี่ อ้ะเคยไลน์แล้วไงล่ะพี่
มาถามพันนี้ พี่เคยตายหม้าย

พี่บอกขอไอดี ถ้านุ้ยไม่มีเหย่ากันก็ได้
ให้นุ้ยเข้าไปแค่ พี่เหยาให้แลตอนนุ้ยให้
เหยาโทรศัพท์หรือพี่ อะเหยาโทรศัพท์หรือพี่
ต้องขอโทษที นุ้ยคิดมากไป

*พี่ถามนุ้ยเคยไลน์ไหม ก็เลยตอบไป ว่าเคยไลน์พี่เห้อ
ตอนแรกเข้าใจผิด นึกว่าพี่หยบคิด อะไรแล้วเหวอ
พี่อย่าไปถามสาวคนไหน ว่าเคยไลน์ไหมอีกนะพี่เห้อ
กลัวพี่อิไปหยบเจอ กลัวพี่อิไปหยบเจอ
แอบส่งสติ๊กเกอร์ จีบสาวทางไลน์

ให้ไลน์เพราะรักแท้ รักกันลองแล นะพี่ชาย
ถ้าพี่รักนุ้ยจริง อย่าแชทแล้วทิ้ง ให้จริงใจ
กลัวหาว่านุ้ยเชย กลัวหาว่านุ้ยเชย ก็เลยปิดเผย ว่านุ้ยเคยไลน์
(ซ้ำ สร้อย, * ,สร้อย)

ว่านุ้ยเคยไลน์ไหม ว่านุ้ยเคยไลน์ไหม