เนื้อเพลง นุ่งสั้น สั้น

นุ่งสั้น ๆ มันจังสิทันสมัย
ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องโชว์แขนโชว์ขา
ต้องสั้นเสมอหู คือนักร้องดารา
จังคั่กยายจ๋า มาลองใส่เบิ่งดู

บ่ดอกสู ตูอยากสิตกเป็นข่าว
ข่มขืนผู้เฒ่า มีข่าวมาแล้วเด้อสู
มันบ่เลือกดอก อันผู้ชายให้ฮู้
ระวังเด้อสู สิถืกลู่เข้าป่า

ระวังไว้หลา มึงแน่สายตาผู้ชาย
ดีแล้วล่ะยาย นั่นล่ะเป้าหมายเด้อจ้า
หรือว่าจั่งสั้น บ่คิดย่านติ้สิหล่า
เข้าใจแน่จ้า แค่ว่าหนูอยากสิมี
อยากมีหยัง อยากมีผัวสั่นติ้ จ้า ยายจ๋า

นุ่งสั้น ๆ มันซ่อยได้อยู่บ่
ใส่น้อ ใส่น้อ แบ่งให้ยายใส่แน่ติ้
แม่นหยังล่ะยาย คืออยากมาใส่ตอนนี้
ยายกะอยากมีคนที่ดูใจคือกัน

นุ่งสั้น ๆ มันจังสิทันสมัย
ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องโชว์แขนโชว์ขา
ต้องสั้นเสมอหู คือนักร้องดารา
จังคั่กยายจ๋า มาลองใส่เบิ่งดู

บ่ดอกสู ตูอยากสิตกเป็นข่าว
ข่มขืนผู้เฒ่า มีข่าวมาแล้วเด้อสู
มันบ่เลือกดอก อันผู้ชายให้ฮู้
ระวังเด้อสู สิถืกลู่เข้าป่า

ระวังไว้หลา มึงแน่สายตาผู้ชาย
ดีแล้วล่ะยาย นั่นล่ะเป้าหมายเด้อจ้า
หรือว่าจั่งสั้น บ่คิดย่านติ้สิหล่า
เข้าใจแน่จ้า แค่ว่าหนูอยากสิมี
อยากมีหยัง อยากมีผัวสั่นติ้ จ้า ยายจ๋า

นุ่งสั้น ๆ มันซ่อยได้อยู่บ่
ใส่น้อ ใส่น้อ แบ่งให้ยายใส่แน่ติ้
แม่นหยังล่ะยาย คืออยากมาใส่ตอนนี้
ยายกะอยากมีคนที่ดูใจคือกัน