เนื้อเพลง นับ 1 ถึง 100

One Two Three Four

ให้เธออยู่กับวันนี้ ไม่ต้องมองเมื่อวาน
ทุกสิ่งจบลงไปแล้ว ถึงเวลาต้องวาง

ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำใจ
อะไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ
ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คลาย

มาร่วมกันบรรเลงเพลงรักกับฉัน
ให้มันฉ่ำหัวใจ​ พักเอาไว้ก่อน
พอสมันไว้ แล้วค่อยค่อยนับ
One Two Three Four Five ดู

นับ 1 ไปให้ถึง 100 แล้วค่อยค่อยพูดจา
ทุกข์หนักจะเป็นทุกข์น้อยมันต้องใช้เวลา

ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำใจ
อะไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ
ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คลาย

มาร่วมกันบรรเลงเพลงรักกับฉัน
ให้มันฉ่ำหัวใจ​ พักเอาไว้ก่อน
พอสมันไว้ แล้วค่อยค่อยนับ
One Two Three Four Five ดู

ทำอะไรก็ค่อยค่อยคิดมันดูก่อน
ถ้าใจมันร้อนก็รอให้ใจมันเย็นเย็น
ใจมันจะเย็น ใจเราจะเย็น

นับ 1 ไปให้ถึง 100 แล้วค่อยค่อยพูดจา
ทุกข์หนักจะกลายเป็นทุกข์น้อยมันต้องใช้เวลา

ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำใจ
อะไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ
ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คลาย

มาร่วมกันบรรเลงเพลงรักกับฉัน
ให้มันฉ่ำหัวใจ พักเอาไว้ก่อน
พอสมันไว้ แล้วค่อยค่อยนับ
One Two Three Four

มาร่วมกันบรรเลงเพลงรักกับฉัน
ให้มันฉ่ำหัวใจ พักเอาไว้ก่อน
พอสมันไว้ แล้วค่อยค่อยนับ
One Two Three Four Five ดู