เนื้อเพลง นักรบท่ง

เฮามันผู้บ่าวขาดง นุ่งซ่งเดฟทับบ๊อกเซอร์
งานบ้านใด๋ต้องเจอ เฮาอยู่หน้าฮ้าน
แตกไปเป็นฝูงปานเผิ่ง ผู้เฒ่าเห็นแล้วต้องย่าน
พวกเจ้าหน้าที่คุมงาน ต้องกุมกะบาลย้อนเฮา

ยกมือซาบลาบเพลงขึ้น เต้นแตกวึนวึนดินไหง่
หน้าฮ้านลำโพงขวาซ้าย แบ่งเขตเอาไว้แก๊งค์เฮาไผซวดลวดมาล้ำเขต มีสิทธิ์ได้เอาน้ำเป่า
ตีเส้นเต้นเกี้ยวผู้สาว เลาะแผ่งเหล้าขาวให้หมู่

นักรบท่ง บ้านป่าขาเมา
มาสู้เขาสามสี่สิบคัน
บ่ย่านไผเฮาบู๊เฮาดัน
ขาเมืองนั้นอย่าประมาทมวย

งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
ให้เลือดหวานกันไปข้างหนึ่ง…
นักรบท่ง บ้านป่าขาเมา มาสู้เขาสามสี่สิบคัน
บ่ย่านไผเฮาบู๊เฮาดัน ขาเมืองนั้นอย่าประมาทมวย

งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
งานเลิกอย่าคึดดัก เฮาจักเบิดทุกซอย
อย่าสิคึดว่าต่อย นั้นเป็นแต่ซุมเจ้า
อาวุธเฮาพอมี เสี่ยงไว้บ่พกเข้า
ขั่นไผแตะซุมเฮา เฮาสิประจัญบาน
ให้เลือดหวานกันไปข้างหนึ่ง

เฮามันนักรบท่ง เฮามันก็เหมือนท่ง
เฮามันนักรบท่ง เฮามันก็เหมือนท่ง