เนื้อเพลง ธรรมดา

เรื่องร้ายที่เข้ามา ไม่ช้ามันจะผ่านพ้น ให้เวลาเรียนรู้มัน ให้เข้าใจ

*ธรรมดาที่จะโชคร้าย ธรรมดา ไม่ต้องคิดกังวลให้นักหนา จริง ๆ

มีแค่เพียงตัวเรา ต้องก้าวเดินและผ่านไป ยังคงมีวันที่สวยงาม อย่าหวั่นไหว

(*)

Solo

(* , *)