เนื้อเพลง ทุกเช้า

ไม่เคยจะรู้และเข้าใจ ที่ใครบางคนเคยบอกไว้
ที่ว่าความรักทำให้โลกเดิม ๆ กลายเป็นโลกที่สดใส

(*) มีแต่ คนทำให้ผิดหวัง
ความรักที่ดีตัวฉันนั้นยังไม่เคยได้รับ ไม่เคยได้รู้
จนถึงวันที่พบเธอ

(**) จะกอดเธอไว้
จะเป็นจะตายก็คงไม่ยอมปล่อย ให้เธอไป
ก็ในชีวิต
ไม่เคยได้เจอคนที่เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบได้อย่างเธอ

ถ้าฉันขอพรได้ข้อหนึ่ง ไม่มีอะไรที่มากมาย
แค่เพียงทุกเช้าลืมตาได้เจอเธอก็เพียงเท่านั้น

(*) ฉันจะ ไม่ทำให้ผิดหวัง
ทุกวินาทีที่เหลือนั้นฉันจะให้เธอได้รับ ให้เธอได้รู้
ขอสัญญาด้วยหัวใจ

(**) จะกอดเธอไว้
จะเป็นจะตายก็คงไม่ยอมปล่อย ให้เธอไป
ก็ในชีวิต
ไม่เคยได้เจอคนที่เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบได้อย่างเธอ (ได้อย่างเธอ)

(**)