เนื้อเพลง ที่บอกว่าฮัก

ที่บอกว่าฮักเป็นหยังคือเฮ็ดกันได้ เป็นหยังคือทิ้งน้องไป ….. ฮืมมมม

อ้ายยังจำคำสัญญาของเฮาได้บ่
ลืมแล้วบ่คำว่าฮักที่เคยบอกกัน
คำหวานที่อ้ายบอกมาว่าสิฮักแต่น้องท่อนั้น
คำ ๆ นั้นอ้ายยังจำมันได้บ่

* ว่าสิฮักน้องบ่มีเปลี่ยนไป บ่ว่าสิเป็นจั๋งใด๋อ้ายสิอยู่เคียงข้าง
แต่มื้อนี้อ้ายเป็นอีหยั๋งเบิ่งสายตา อ้ายกะบ่คือเก่า

** ที่บอกว่าฮัก เป็นหยั่งคือเฮ็ดกันได้เป็นหยั๋งคือทิ้ง
น้องไปหัวใจน้องเอาไปถิ่มไส
ที่บอกว่าฮักเป็นหยังคือเฮ็ดแบบนี้แล้วใจที่อ้ายเคยมี
เป็นย้อนน้องบ่ดีหรือมื้อนี้ อ้ายเปลี่ยนไปบอกน้องได้บ่

Solo

คำว่าฮักน้องยังจำฝังใจมื้อที่อ้ายจากไปน้องเบิ่ด
แฮงหย่างภาพยังหลอนมันเห็นแต่ความหลัง
น้องยังเฮ็ดใจบ่ได้

(ซ้ำ ** , **)

หรือมื้อนี้อ้ายมีผู้ใหม่…… บอกน้องได้บ่