เนื้อเพลง ทักหาสะแตกติ

ยามโสดล่ะบ่มีไผทัก
แต่บัดมีความฮักจักแม่นทักมาหยัง
กะงึดกะง้อจั่งแม่นเป็นตาซัง

ยามบ่มีไผทักล่ะมิดซีลี
คือคักอีหลีคือกับวัดป่า
ละว่ามันเดินวิปัสสนา
ยามบ่โสดแล้วคือทักมาหา
ปานว่านัดกันมา ซุมหมู่ห่าขั่วสู

มีคนของใจแล้วได๋ บ่ต้องมาแซว
บ่ต้องมาเฮ็ด ตาส้มตาหวาน

ยามโสดล่ะบ่มีไผทัก
แต่บัดมีความฮักจักแม่นทักมาหยัง
กะงึดกะง้อจั่งแม่นเป็นตาซัง
กะโพดเอาฮ้ายโทรศัพท์จนค้าง
อยากสิฮ้องดัง ๆ ทักหาสะแตกซั่นติ

โอ๊ยน้อ สมน้ำหน้าดอกซุมสู
ยามโสดอยู่บ่ทักมา เลยบ่ได้ขี่ช้างงา
สมน้ำหน้าดอกซุมสู โอ๊ยน้อ โอ๊ยน้อ

บ่สนไผสิแชทดอกมาจา
บ่แม่นเชื้อชาติหมา
คาหัวใจแต่เจ้า หล่าเอยหล่าเอ้ย

มีคนของใจแล้วได๋ บ่ต้องมาแซว
บ่ต้องมาเฮ็ด ตาส้มตาหวาน

ยามโสดล่ะบ่มีไผทัก
แต่บัดมีความฮักจักแม่นทักมาหยัง
กะงึดกะง้อจั่งแม่นเป็นตาซัง
กะโพดเอาฮ้ายโทรศัพท์จนค้าง
อยากสิฮ้องดัง ๆ

ยามโสดล่ะบ่มีไผทัก
แต่บัดมีความฮักจักแม่นทักมาหยัง
กะงึดกะง้อจั่งแม่นเป็นตาซัง
กะโพดเอาฮ้ายโทรศัพท์จนค้าง
อยากสิฮ้องดัง ๆ ทักหาสะแตกซั่นติ

โอ๊ยน้อ สมน้ำหน้าดอกซุมสู
ยามโสดอยู่บ่ทักมา เลยบ่ได้ขี่ช้างงา
สมน้ำหน้าดอกซุมสู โอ๊ยน้อ โอ๊ยน้อ

บ่สนไผสิแชทดอกมาจา
บ่แม่นเชื้อชาติหมา
คาหัวใจแต่เจ้า หล่าเอยหล่าเอ้ย