เนื้อเพลง ถอดสาหน้ากาก

ปากกับใจถ้าบ่ตรงกัน ความเซื่อมั่นก็ลดลงไป
เว้าอีหลีหรือว่าเว้าเล่น กะยังเป็นคำถามในใจ
เทือนี้เจ้าสิเว้าจั่งใด๋ให้อ้ายตายใจ คือจั่งผ่านมา
ถ้าแม้นว่าเจ้าบ่จริงใจ ก็คือใส่หน้ากากมาหา
เว้ากับอ้ายเจ้าใส่หน้ากาก คำบอกฮักเป็นแค่มารยา
ตั๋วให้อ้ายเข้าใจเจ้าว่า ที่ผ่านมา เจ้าบ่มีไผ

*โอ๊ยยย อยากฮู้ใจเจ้าเด้ อกอ้ายสิเพ ย้อนเจ้าบ่จริงใจ

**หน้ากากอีหยังเจ้าใส่บังหน้า หน้ากากนางฟ้าหรือว่านางร้าย
หน้ากากผีซิมาเข้าสิง หน้ากากลิงเพื่อมาตั๋วอ้าย
หน้ากากอีหยังหนอที่เจ้าใส่ จั่งเฮ็ดให้อ้ายตามเจ้าบ่ทัน

*** คั่นเจ้ามีแต่ความจริงใจ เว้ากับอ้ายเปิดใจใส่กัน
ใจเจ้าคึดกับอ้ายจั่งใด๋ ก็บอกอ้ายให้ฮู้จั่งซั่น
เรื่องความฮักเป็นเรื่องสำคัญ อย่าขี้ตั๋วกัน ถอดสาหน้ากาก

(*,**,**,***)