เนื้อเพลง ต่อจากคำสัญญา

(กล้วย) สำหรับฉัน คำว่ารักมันแปลว่ารัก
เมื่อออกจากปาก จะไม่มีวันเปลี่ยนไป
นานเท่านาน หากยังมีลมหายใจ
ฉันสัญญาว่าจะมีเพียงแค่เธอ

ก็รู้ว่าคำสัญญา ใครใครก็พูดได้
เธออาจยังไม่มั่นใจแต่อย่าห่วงเลย

ต่อจากคำสัญญา เป็นหน้าที่ของการกระทำ
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่ดีที่สุดเสมอ
จากนาทีนี้ไป ขอได้ไหมขอแค่เหมือนเดิม
แค่ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ
เพื่อพิสูจน์คำสัญญา

(รัชนก) สำหรับฉัน คำว่ารักเท่ากับชีวิต
เมื่อเธอยินดี ปกป้องดูแลรักษา
เหมือนที่เธอ ทำเพื่อฉันเสมอมา
ฉันสัญญา ว่าจะมอบใจให้เธอ

ก็รู้ว่าคำสัญญา ใครใครก็พูดได้
เธออาจยังไม่มั่นใจ แต่อย่าห่วงเลย

ต่อจากคำสัญญา เป็นหน้าที่ของการกระทำ
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่ดีที่สุดเสมอ
จากนาทีนี้ไป ขอได้ไหมขอแค่เหมือนเดิม
แค่ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ
เพื่อพิสูจน์คำสัญญา

(กล้วย,รัชนก) ต่อจากคำสัญญา
เป็นหน้าที่ของการกระทำ
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่ดีที่สุดเสมอ
จากนาทีนี้ไป ขอได้ไหมขอแค่เหมือนเดิม
(กล้วย) แค่ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ
เพื่อพิสูจน์คำสัญญา
(รัชนก) แค่ให้ฉันได้เคียงข้างเธอ
(กล้วย,รัชนก) เพื่อพิสูจน์คำสัญญา