เนื้อเพลง ตีกลับ

ถอดเอาหัวใจ ห่อส่งไปกับพัสดุ
เขียนข้างกล่องระบุ ระวังบุบสลาย

ความหวังอันแสนบอบบาง ปลายทางส่งด่วนไปถึงอ้าย
บ่เคยเตรียมใจเอาไว้ เผื่อความผิดหวัง

*น้องเอาหัวใจส่งไปถึงอ้าย
บ่มีความหมายสุดท้ายก็ตีกลับ
ปลายทางบ่ยอมรับ ความจริงใจจากคนที่หวังดี
อ้ายบ่หันมองของที่บ่ได้สั่ง
แนบความผิดหวังส่งน้องคืนทันที
อยู่ดีบ่ว่าดีเสนอหน้า ไปฮักเขา

มอบของที่แสนล้ำค่า แต่อ้ายมองเป็นของไร้ค่า
ได้แค่เพียงน้ำตาล้างความผิดหวัง

ซ้ำ *,*

น้ำตาของน้องพังหย่าว อ้ายบ่รับเอาหัวใจ