เนื้อเพลง ตากระตุก

ตากระตุก ตากระตุก ตากระตุก
ขนลุกซู่ซ่ามาสงสัยไม่หาย
มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย (ซ้ำ)
เมื่อเห็นพี่ชาย ตาข้างซ้าย กระตุก ๆ ๆ ๆ ๆ

เป็นทุกทุกที พี่จ๋า ปฏิกริยาสายตากระตุก
ความสุขเกิดกระทันหัน อาการเฉียบพลันนั้นบั่นทอนความทุกข์
อิ่มใจข้างในจนจุก ปลื้มจังแทบจะนั่งไม่ลุก
คล้ายโดนหมัดฮุก ๆ ๆ ๆ ๆ ทุกทีที่เจอชาย

โบราณว่าไว้ ขวาร้ายซ้ายดี ซ้ายดี ซ้ายดี ซ้ายดี ๆ ๆ อุ๊ยจั๊กจี่ไม่หาย
จะได้พบโชคอกนี้ดีใจหลาย
ถือเป็นลางดีนี้ไม่ใช่ลางร้าย
หรือว่าพี่ชายนั้นคือคู่เคียงกาย
อุ๊ยต๊ายตาย…จะได้มีคู่ จุกรุ๊ก

ดวงตาข้างซ้ายกระตุก
ลือเป็นเรื่องดีเล่ากันทุกยุค
หัวใจสะอื้นสะอุก
ยิ่งมองก็ยิ่งกระตุก
ยิ่งจ้องก็ยิ่งกระตุก
ชั่งมีความสุข สุขใจพี่ขา

เหมือนรจนา มาเจอสังข์ทอง
เหมือนพระปิ่นทองเจอแก้วหน้าม้า
อำ อา อำ อา อา อำ
เหมือนว่าองค์พระรามตามเจอนางสีดา
สั่นลันลั่นลา ลาลาลาลั่นลา
สงสัยพี่จ๋าว่าเราเป็นคู่กัน
ทำให้ตาข้างนั้นมันกระตุก กระตุก กระตุก ๆ ๆ ๆ ๆ
ลางบอกความสุข มารักกันนะพี่จ๋า จะได้เลิกตา…กระตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก

ดวงตาข้างซ้ายกระตุก
ลือเป็นเรื่องดีเล่ากันทุกยุค
หัวใจสะอื้นสะอุก
ยิ่งมองก็ยิ่งกระตุก
ยิ่งจ้องก็ยิ่งกระตุก
ชั่งมีความสุข สุขใจพี่ขา

เหมือนรจนา มาเจอสังข์ทอง
เหมือนพระปิ่นทองเจอแก้วหน้าม้า
อำ อา อำ อา อา อำ
เหมือนว่าองค์พระรามตามเจอนางสีดา
สั่นลันลั่นลา ลาลาลาลั่นลา
สงสัยพี่จ๋าว่าเราเป็นคู่กัน
ทำให้ตาข้างนั้นมันกระตุก กระตุก กระตุก ๆ ๆ ๆ ๆ
ลางบอกความสุข มารักกันนะพี่จ๋า จะได้เลิกตา…กระตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก