เนื้อเพลง ตั้งแต่นั้น

ตั้งแต่นั้น
ตั้งแต่เธอเดินเข้าประตูบานนั้นมา
โลกของฉันก็เปลี่ยนไปหลายสิ่ง
กี่ความฝันก็กลายเป็นเรื่องจริง
กี่นิยามก็เปลี่ยนไปมาก ๆ เลย
ตั้งแต่ฉันเริ่มต้นที่คำทักทาย
เพียงต้องการไม่ให้เธอผ่านไปเฉย ๆ
คนอื่นไกล กลับกลายคุ้นเคย
และเรื่องราวของฉันก็เต็มไปด้วยเธอ

ตั้งแต่นั้น… ตั้งแต่นั้น… คำว่ารักของฉันก็มีที่อยู่
จากที่เคย ต้องการอะไรก็ไม่รู้
เธอทำให้ชีวิตฉันมีจุดหมาย
และฉันไม่ต้องการใครอีกเลย ที่ไม่ใช่เธอ

คือเรื่องราวตั้งแต่เธอเดินเข้ามา
ที่มันไม่ได้จบลงอยู่เพียงแค่นั้น
เมื่อความรักบันดาลทุกอย่าง
และไม่ลืมบันดาลเรื่องฉันกับเธอ

ตั้งแต่นั้น ตั้งแต่นั้น คำว่ารักของฉันก็มีที่อยู่
จากที่เคย ต้องการอะไรก็ไม่รู้
เธอทำให้ชีวิตฉันมีจุดหมาย
และฉันไม่ต้องการใครอีกเลย ที่ไม่ใช่เธอ

I want no one but you
You all I need