เนื้อเพลง ตะเว็นตกดิน

ช/ คันว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสิปักใจนำเขาหลาย
เสียดายน้ำตา ที่มันไหล อ้ายปวดใจแทนเจ้า
ญ/ บ่แม่นว่าน้องบ่อยากสิลืม แฮ่งเจ็บแฮ่งตื่มยามคิดฮอดเขา
เหลือใจเจ้าของที่หอบเอา ฮักแท้ไปให้เขาหย่องเล่น

ช/ กะเห็นอยู่ แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้าได้หลายกว่านี้
ญ/ ขอบใจอีหลี ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
ช/ เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ เว้าไปน้ำตาขู
ญ/ อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

ช/ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้าจนฮอดตะเว็นตกดิน
ญ/ ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้
ช/ ให้จำใส่ใจบ่ได้มีเขาผู้เดียว บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
ญ/ น้องสิเฮ็ดสู้
ช/ ให้สู้เด้อนาง ปล่อยเขาไปตามทางของเขา
ญ/ฮอดมื้ออื่นเซ้า สิเป็นคนใหม่เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
ช/ อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขาให้ฟ้าวถิ่มให้ฟ้าวลืม

ดนตรี

ช/ กะเห็นอยู่ แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้าได้หลายกว่านี้
ญ/ ขอบใจอีหลี ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
ช/ เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ เว้าไปน้ำตาขู
ญ/ อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

ช/ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้าจนฮอดตะเว็นตกดิน
ญ/ ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้
ช/ ให้จำใส่ใจบ่ได้มีเขาผู้เดียว บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
ญ/ น้องสิเฮ็ดสู้
ช/ ให้สู้เด้อนาง ปล่อยเขาไปตามทางของเขา
ญ/ฮอดมื้ออื่นเซ้า สิเป็นคนใหม่เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
ช/ อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขาให้ฟ้าวถิ่มให้ฟ้าวลืม

ช/ อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
ญ/ น้องสิโยนถิ่มฮักเน่า ๆ ให้หายไปกับตะเว็นตกดิน