เนื้อเพลง ตะกี้

ตะกี้ คือบ่อฮัก อ้าย ตะกี้ คือบ่อ สนใจ
ตะกี้ ยางจากไป ตะกี้ คือ บ่ เห็นค่า

* คืนวันผ่านไปแล้ว เจ้า อยากหวนมา อยากกลับมาอยู่กับอ้าย สายไป
คงเจออย่างที่อ้าย เถือก เจ้า ทำ เจ็บและช้ำ เป็นจังได๋

** เจ้าปล่อยให้อ้าย เก็บกดอยู่คนเดียว คำว่าฮัก อยากเอ่ย จนล้นใจ แต่เจ้า บอกให้เก็บ มันเอาไว้ ฮองไห้เกือบตาย ย้อนเจ้าเลือกเขา
ทิ้งอ้ายเป็น ซำหมาหัวเน่า ตะกี้… คือบ่อ ฮัก อ้าย

เมื้อนี้ มันเปลี่ยนไป ใจอ้ายมัน เปลี่ยนแปลง
อ้ายซิบอก เด้อ คำแพง อยู่ดี มีแฮง ซำ นี้ อ้าย ก็ พอใจ

( ซ้ำ * , **)

เรื่องของเฮา ต่อให้เวลามันยาวนาน โดนป่านได๋
อ้าย บ่อ ลืม เด้อ เจ็บ ฝังใจ

( สองเฮาพูกพันธ์ สองเฮาใกล้ชิดกัน )
( แต่เจ็บอ้ายยังบ่อลืม…เด้อ อย่างอื่น นั้นมันสายไป )