เนื้อเพลง ตอกให้น้องแหน่

เมื่อคืนน้องนอนบ่หลับ ลุกขึ้นขยับ พลิกขวาพลิกซ้าย
คืนก่อนกะนอนฝันร้าย เกือบแม่นไหลตายว่าผีจับหัว
ตื่นมางัว งัว เงีย เงีย ขาสั่นเทีย เทีย คั่นเนื้อคั่นตัว
แนมเบิ่งเข็มนาฬิกา มันเลยเวลาตั้งแปดโมงกว่า
ตอกบัตรบ่ทันแล้วตั๊ว สิเฮ็ดจังใด๋ จังสิทันเข้างาน

เลยฟ้าวโทรมาหาอ้าย สิยากสิง่ายเฮาต้องซอยกัน
ตอกแหน่ ตอกให้น้องแหน่ ตอกให้แหน่ ตอกบัตรเข้างาน
หัวหน้าแผนกของน้อง เพิ่นคอยสอดส่องน้องย้านย่าน
ขอย้ำอีกเทือแล้วกัน ฮอดหม่องเฮ็ดงาน ซอยตอกให้แหน่
อ๊ะตอกให้น้องแหน่

* ตอก ตอกให้น้องแหน่ กรุณาตอกให้น้องแหน่
เข้างานบ่ทันแท้ แท้ ฟ้าวตอกให้แหน่ เจ้านายสิว่า
วอนอ้ายตอกให้เสียงดัง ตอกหน้า ตอกหลัง ตอกซ้าย ตอกขวา
ฟ้าวเด้อสิเบิ๊ดเวลา เห็นใจเถิดหนา ซอยตอกให้แหน่

** ตอกให้ซูมื้อแฮงดี เว้าอีหลี อีหลีเด้บ่ได้ตอแหล
ถ้าอ้ายบ่ตอกให้น้อง คราวนี้รับรองตกงานแน่ แน่
ตอกให้เสียงดังปัก ปัก ตอกคัก คัก อ๊ะตอกให้น้องแหน่
ตอกให้เสียงดังปัก ปัก ให้คนฮู้จัก ว่าตอกให้กันแล้ว
ว่าอ้ายตอกให้แล้ว
อย่าลืมตอกให้น้องเด้ออ้ายเด้อ

( ซ้ำ * / ** )

ฟ้าวมาตอกให้น้องแหน่ เด้ออ้ายเด้อ