เนื้อเพลง ดั่งดวงหฤทัย

ต่างแผ่นดิน ถิ่นรัก ต่างใจภักดีผูกพัน
อยู่ร่วมฟ้า แต่เหมือน ห่างไกล

เธอไม่ใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ําหวาน
สัมผัสรับรู้ถึงความห่วงใย
เธอไม่ใช่ลําธาร แต่เธอรินไหลผ่านใจฉัน

ฉันมีพสุธาดั่งชีวิต ฉันมีเธอดั่งดวงฤทัย
ฟ้าให้เจอเธอ ให้ฉันได้เจอความหมาย… ล้ำค่า

ฉันมีพสุธาดั่งชีวิต ฉันมีเธอดั่งดวงฤทัย
ฉันจะอยู่เคียงเธอ ตราบลมหายใจ
จะนานเพียงใดไม่ร้างลา สัญญาต่อเธอ

แผ่นดินนี้มีสองเราสลักเรื่องราว
พร้อมจะอยู่เคียงเธอแม้ราตรีจะไร้ดาว อยู่เป็นคนสุดท้าย

ฉันมีพสุธาดั่งชีวิต ฉันมีเธอดั่งดวงฤทัย
ฟ้าให้เจอเธอ ให้ฉันได้เจอความหมาย

ความรักสลักสวยงาม งามใดเปรียบปานรักได้
จรดลึกตรึงตราในหัวใจ ตราบวันสุดท้าย

ความรักสลักสวยงาม มั่นคงเหนือกาลนิรันดร์
จากวันนี้ชีวิตของฉัน ขอมีเพียงแต่เธอเท่านั้น ดั่งดวงหฤทัย