เนื้อเพลง ดวงตะวันมันสูงโพด

ดวงตะวันมันสูงโพด ใครจิปืน ขึ้นไปได้
แค่ก้าวขึ้นหัวกระได ขาก็อ่อน อ่อนแรงทุกที

ฉัน เกิดมาต่ำต่ำเกิน มันเกินไป
เกินกว่าใครจิรับได้
เธอ เกิดมาพร้อมกับแสงของดวงตะวัน
ที่ยิ่งใหญ่ ใหญ่เหลือเกิน ไม่ต้องออกเดิน
แค่มองก็เหนื่อย เหนื่อยกับความ
ไม่เหมาะสมกันไม่ต้องบอกทาง
ก็ได้ ชั่งมัน เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้

ดวงตะวันมันสูงโพด ใครจิปืน ขึ้นไปได้
แค่ก้าวขึ้นหัวกระได ขาก็อ่อน อ่อนแรงทุกที
เธอนั้นดั่งดวงตะวัน ฉันนั้นมันแค่ธุลี
ห่างกันซะขนาดนี้ มองแค่นี้ละก็มิคู่ควร

ขนาดว่าเมฆที่สูงเสียดฟ้า
ยังได้โอกาสมาป๊ะภูเขา
ขนาดว่าสูงอย่างแสงดวงดาว
ก็ยังอยากจิตกเหมือนกัน
เธอคือดวงอาทิตย์ ที่สถิตย์อยู่ในใจฉัน
หรือจิให้รอ รอปาฏิหารย์ รอตะวันนะให้ต๊กลงดิน

รัก คนแอบรัก มันยากนัก
ที่จะพัก พักหัวใจ มันยากเกิน
เพียงแค่เดินลำพัง นั่งเดียวดาย
ใจเฝ้ารอ รอปาฏิหารย์

ขนาดว่าเมฆที่สูงเสียดฟ้า
ยังได้โอกาสมาป๊ะภูเขา
ขนาดว่าสูงอย่างแสงดวงดาว
ก็ยังอยากจิตกเหมือนกัน
เธอคือดวงอาทิตย์ ที่สถิตย์อยู่ในใจฉัน
หรือจิให้รอ รอปาฏิหารย์ รอตะวันนะให้ต๊กลงดิน

ดวงตะวันมันสูงโพด ใครจิปืน ขึ้นไปได้
แค่ก้าวขึ้นหัวกระได ขาก็อ่อน อ่อนแรงทุกที
เธอนั้นดั่งดวงตะวัน ฉันนั้นมันแค่ธุลี
ห่างกันซะขนาดนี้ มองแค่นี้ละก็มิคู่ควร

หรือจิให้รอ รอปาฏิหารย์ รอตะวันให้ต๊กลงดิน
ดวงตะวันมันสูงโพด ดวงตะวันมันสูงโพด