เนื้อเพลง ซ่อยลืม

(ชาย) ต้องใช้เวลาเท่าใด๋
น้องจั่งสิลบลิมจากหัวใจ
หายไปจากใจจักเทื่อ

บ่ยอมรับความเป็นจริงที่ต้องเจอ
ยังเพ้อคิดฮอดเธอบ่เซา
สมองรับรู้ว่าเขาเซาฮักแต่หัวใจ
ยังต่อต้าน พยายามบ่ยอมรับสิ่งที่เจอ

เรื่องเดิมวนซ้ำใจกลับมาสลาย
เฮ็ดใจได้สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่า
ต้องเผชิญ อยู่จั่งซี่
กี่ร้อยวันพันปีให้ตายกะลืมบ่ได้

ต้องใช้เวลาเท่าใด๋
น้องจั่งสิลบลืมจากหัวใจ
สิได้เริ่มต้นฮักใหม่กับคนใหม่ได้จักเทื่อ
ผู้ชายโง่ ๆ คนนี้
เสียหลักตกเป็นเหยื่อ ให้แม่เสือร้าย
สิมีผู้ใด๋น้อ มาซ่อยรักษาใจแน้

(หญิง) คนที่เขาแคร์อ้ายนั้นคอยนั่งมองข้างหลัง
ใจพังน้องสิรับช่วยดูแล
ปล่อยเขาไปตายโลด คนที่เขาบ่แคร์
สิเอาฮักแท้ ฮื้อ
ดูแลใจอ้ายเอง

(ชาย) เรื่องเดิมวนซ้ำใจกลับมาสลาย
เฮ็ดใจได้สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่า
ต้องเผชิญอยู่จั่งซี่
กี่ร้อยวันพันปีให้ตายกะลืมบ่ได้

ต้องใช้เวลาเท่าใด๋
น้องจั่งสิลบลืมจากหัวใจ
สิได้เริ่มต้นฮักใหม่กับคนใหม่ได้จักเทื่อ
ผู้ชายโง่ ๆ คนนี้
เสียหลักตกเป็นเหยื่อให้แม่เสือร้าย
สิมีผู้ใด๋น้อ มาซ่อยรักษาใจแน้

(หญิง) ต้องใช้เวลาเท่าใด๋
น้องกะสิซ่อยรักษาแผลใจ
ที่เขาทำร้าย ให้อ้ายอ่อนแอ

(ชาย) หากน้องตั้งใจมาซ่อย
ขอให้เป็นฮักแท้
อ้ายกะบ่บ่ยอมแพ้ ฮื้อ
สิได้ลืมเขาให้ เบิ่ดใจ