เนื้อเพลง ซ่อมแซม

ทนบ่ได้ดอกหนอ
หากอ้ายเห็นบ่อน้ำตาเจ้าฮั่วไหล
คนที่อ้ายฮักปานหัวใจมาถึกเขาม่างใจแบบนี้
เขาได้แนวต้องการใช้งานจนมุนพังแล้วกะหนี
ฮอยยิ้มของเจ้าที่เคยมี มื้อนี่มานั่งไห้

ในฐานะคนที่ฮักเจ้าหลาย
เลยขอก้าวก่ายเรื่องใจของเจ้า
อ้ายบ่ได้สิไปเอาเรื่องเขา
แค่เป็นห่วงเจ้า เป็นห่วงเจ้าหลาย

ขอซ่อมแซมหัวใจซ่อมส่วนเสียหายในใจ
ที่ถึกเขาม่างไว่ แล้วถิ่มไปบ่หัวซา
ดูแลรักษาให้หายดี
อ้ายขออยู่ตรงนี้ อยู่ใกล้ๆเจ้าจั่งซี่
เปลี่ยนถ่ายความเจ็บที่มี แทนที่ด้วยความห่วงใย
หากเจ้าดีขึ้นมื่อได๋อ้ายสิไปเอง

ทนบ่ได้ดอกหนอ
หากอ้ายเห็นบ่อน้ำตาเจ้าฮั่วไหล
เจ้าเจ็บปวดซำได๋
อ้ายเจ็บหลายกว่าเด้อหล่า