เนื้อเพลง ซื้อใจโจร

เจ้ายังบ่ลืม เขาแม่นบ่
ยังจ่มหาเขาอยู่มื้อ
เจ้าโพสต์หน้าวอลล์ เพื่อส่งสัญญาณให้เขาฮู้
ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้อยู่ นำกัน

แต่มันเป็นสัญณาณอันตรายสำหรับอ้าย
ได้เจ้ามาเพียงแค่กาย แต่หัวใจเจ้าบ่อยู่
อุตส่าห์ซื้อใจโจร เฮ็ดเป็นบ่ฮู้
แต่สุดท้ายพวกสู กะเฮ็ดกูจนได้

ผิดที่ไว้ใจโจร ย้อนเป็นคน…ซื่อ
ยอมเฮ็ดเพื่อเจ้าสู่มื้อ น้องกะคือบ่ลืมเขา
มาเอาชีวิตของอ้ายไปสา ฆ่าตายแบบหมาแล้วฝังบ่ต้องเผา บ่อยากสิอยู่เป็นก้างขวางคาว
ได้กินเสียจาว เพราะเจ้ามันโจร

กะฮู้อยู่ว่าอะมันเป็นเรื่องของเรื่องความฮู้สึก เรื่องจิตรสำนึกมันบังคับกันบ่ได้
ตอนเว้ากับอ้าย ว่าตอนที่เลิกกับเขา มันเป็นน่าเศร้า มันไปนำกันบ่ได้
กะเจ้าบอกเอง ว่าความฮักสอง สิฮอดมื่อน้ำท่วมฟ้า สิฮอดมื้อปลากินดาว ตั๋วหาสิแตก….

บ่อยากสิอยู่เป็นก้างขวางคาว ได้กินเสียจาว
เพราะเจ้านิสัยโจร