เนื้อเพลง ซิ่นต่อนเดียว

เกริ่น : ซิ้นสองต่อน บุญบ่ซ้อน ผลาบ่นำ
อ้ายเลยใจดำ ถิ่มน้องไว้ เป็นซิ้นต่อนเดียว

A1: เรื่องราวฮักเฮามันจบลง
อ้ายคงสุขใจที่มีเขา
รูปโปรไฟล์เปลี่ยนจากรูปคู่เรา
อ้ายกอดเขา เต็มหน้าจอ บ่อายคน

A2: หนีบ่พ้น คำว่า อีขี้แพ้
น้องฮักแท้ อ้ายฮักลวง จนสับสน
ฟ้าบ่อาจ บันดาล ให้ใจคน
กี้ก่อนพ้น ชาติก่อน บ่ฮอนมี

(ลำ) มาชาตินี้ ชาตินี้ น้องเลยมรกรรมใหญ่
วาสนาให้มาฮักอ้าย หมายไว้เป็นคู่ครอง
อ้ายเห็นน้อง เห็นน้อง เป็นแค่ของตาย
ชั่วฟ้าดินสลาย จั่งบ่มีคือเว้า

Hook: ซิ้นสองต่อน แต่ก่อนกะยังเป็นอ้าย
เขามาใหม่ พาใจของน้องซึมเศร้า
เป็นซิ้นต่อนเดียว แห้งเหี่ยว รอวันสิเผา
อ้ายเปลี่ยนสถานะเขา ฮักเฮาบ่เหลือฮอดไง

(ลำ) ทำใจได้ ใจได้ อยู่ผู้เดียวคือเก่า
บ่มีเขาเฮากะหายใจได้ ไผ๋สิแน่กว่ากัน
ซิ้นต่อนนั้นถือว่าทานให้หมา
ขอส่งท้ายน้ำตา บังสกุล ไปนำก้น เอ้อ

Solo

Hook, Lum