เนื้อเพลง ซิกงิก

อ้ายบ่เคยเห็นค่าน้องเลย อ้ายบ่เคยมีน้องในสายตา
น้องหล่อยมักอ้ายตั้งแต่เฮาพ้อหน้า แต่อ้ายบ่เคยหัวซาน้องหน่อย
หรืออ้ายมีไผอยู่แล้ว หัวใจดวงน้อย น้องกะสิถอย ถอย ถอย ตั้งหลัก แต่ขอได้บ่อย่าเฮ็ดซิกงิก ซักงัก คั่นว่าบ่ฮักกะเว้ามาติ๊ ว่าบ่มีใจ
เอาล่ะ.!! น้องสิขอถามอ้ายอ้ายเป็นเทื่อสุดท้าย เว้าบ่ถืกใจ ระวังแข่วอ้ายไว้ให้ดี….

*น้องสิขอเตือน เตือนอ้ายไว้ว่า ตั้งแต่เกิดมาน้องบ่เคยฮักไผ คั่นอ้ายตอบว่าบ่ฮัก หลังคาเฮือนบ้านอ้าย น้องสิหล่อยไปขายของฮ่าง.!!!

**อ้ายสิฮักน้องบ่น้ออ้าย มีทางเลือกให้อ้ายอยู่สองทาง

***ว่าอ้าย..สิฮักน้อง หรือ..สิฮักน้อง ไสลอง ลอง ๆ เว้ามาเบิ่งดู๋ คั่นอ้ายบ่ฮักน้อง น้องสิเตะอ้ายปี้นท้องเดี๋ยวนี่ล่ะ เด้อ ๆ อ้ายเข้าใจบ่…..

*,**,**,***