เนื้อเพลง ชวนน้องไปแทงเอี่ยน

(ชาย) อาหารอีสาน นั้นมีเมนูหลายอย่าง มื้อนี้อ้ายว่าง อยากชวนน้องนาง หาแนวกิน
เฮาลูกอีสานชีวิตบ้านบ้านติดดิน หาอยู่หากิน บนผืนแผ่นดินอีสานเฮา

*(ชาย) ไปแทงเอี่ยนบ่ ไปแทงเอี่ยนบ้อ ไปแทงเอี่ยนบ่ ไปแทงเอี่ยนบ่
ไปแทงเอี่ยนบ่ ไปแทงเอี่ยนบ้อ ไปแทงเอี่ยนบ่ ไปแทงเอี่ยนบ่

**(หญิง) อ้ายจ๋าอย่ามาหาชวนน้องเล่นเล่น ถ้าบ่ใจอย่าชวนเล่นเล่น นะคะขอเตือน
อ้ายจ๋าอย่ามาหาชวนน้องเล่นเล่น ถ้าบ่ใจอย่าชวนเล่นเล่น นะคะขอเตือน
คิดได้จั่ง คิดได้จั่งได๋ คิดได้จั่งได๋สิชวนน้องไปแทงเอี่ยน ขั่นว่าอ้ายเป็นเซียน สิพาไปแทงอยู่นาน้อง

***(หญิง) แทง แทง แทง เหล็กอ้ายแข็งแข็ง แทงลงไปแล้วงัด งัด งัด
แทง แทง แทง เหล็กอ้ายแข็งแข็ง แทงลงไปแล้วงัด งัด งัด
อ้ายจกทางพุ่น น้องสิกำคอลัด อ้ายจกทางพุ้น น้องสิกำคอลัด
อ้าข้องใหญ่แล้วยัด แล้วยัด แล้วยัด ยัด ยัด ยัด ได้ผัดเผ็ดแท้ล่ะคุณพี่

(ซ้ำ * ,**,***,*,*)

แทง แทง แทง เอี่ยนบ่