เนื้อเพลง จ๊วดดด

บ่มีดอกชาติหน้า ผู้ได๋พาว่าผู้ได๋พาเว่า
มีแต่ชาตินี้ จ๊วดเลยพวกเฮา
ฮอดมื้อเผาจึงเซาจ๊วด

ข้อยมันอินดี้ ถนัดกำคอขวด
หวดแต่เช้า เท่าค่ำ
เป็นคนบ้าบอ บ่สนไผสิขำ
จ๊วดๆ ตำๆ ให้ได้ฟีล

ขิวไผสิขิวกะส่างแม่มันเถาะ
จ๊วดกูสิจ๊วดมีปัญหาหยังบ่
ถ้าบ่สนิทอย่าเข้ามาเมนต์ส่อหล่อ
กูมันอินดี้ มีหยังบ่ขอเพิ่มอีกขวด

จ๊วด พี่น้องจ๊วด
มื้อได๋สวดมื้อได๋ตายจั่งเซาเหล้า
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
ชาติหน้าบ่มีดอกเด้อให้ฟังเอา
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
จ๊วดอย่างเดียวให้ลืมความเศร้า
จ๊วดให้ลืมแฟนเก่า คนที่เขาถิ่มเฮาไป

จ๊วด พี่น้องจ๊วด
มื้อได๋สวดมื้อได๋ตายจั่งเซาเหล้า
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
ชาติหน้าบ่มีดอกเด้อให้ฟังเอา
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
จ๊วดให้ลืมให้ลืมความเศร้า
จ๊วดให้ลืมแฟนเก่า คนที่เขาถิ่มเฮาไป

จ๊วด พี่น้องจ๊วด
มื้อได๋สวดมื้อได๋ตายจั่งเซาเหล้า
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
ชาติหน้าบ่มีดอกเด้อให้ฟังเอา
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
จ๊วดให้ลืมให้ลืมความเศร้า
จ๊วดให้ลืมแฟนเก่า คนที่เขาถิ่มเฮาไป

จ๊วด พี่น้องจ๊วด
มื้อได๋สวดมื้อได๋ตายจั่งเซาเหล้า
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
ชาติหน้าบ่มีดอกเด้อให้ฟังเอา
จ๊วด พี่น้องจ๊วด
จ๊วดอย่างเดียวให้ลืมความเศร้า
จ๊วดให้ลืมแฟนเก่า คนที่เขาถิ่มเฮาไป

จ๊วด