เนื้อเพลง จางจาง

โลกใบเดิม เปลี่ยนไป
มีบางอย่าง ห่างไกล
หนทางเดิน ที่ไป
ต่อจากนี้คงต้องเริ่มใหม่
ไม่มีเธอแล้วยังมีความทรมานเป็นเพื่อนฉัน
ไม่มีเธอแล้วยังมีน้ำตาที่คอยอยู่ข้างกัน
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง

และยังฝังใจ…
ไม่มีเธอแล้วยังมีภาพเธอที่ลอยอยู่จางๆ
ไม่มีเธอแล้วยังมีห้องนอนที่เคยนอนด้วยกัน
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง
ไม่มีเธอ… และตัวฉันคงชินไปเอง
คิดวกวน ทำไม
เหมือน คนไม่มีที่ไป
ต่อจากนี้จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อลืมเธอ
ไม่มีเธอแล้วยังมีความทรมานเป็นเพื่อนฉัน
ไม่มีเธอแล้วยังมีน้ำตาที่คอยอยู่ข้างกัน
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง
และยังฝังใจ…
ไม่มีเธอแล้วยังมีภาพเธอที่ลอยอยู่จางๆ
ไม่มีเธอแล้วยังมีห้องนอนที่เคยนอนด้วยกัน
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง
ไม่มีเธอ… และตัวฉันคงชินไปเอง
และตัวฉันคงชินไปเอง
ตัวฉันคงชินไปเอง
โลกใบเดิม เปลี่ยนไป