เนื้อเพลง จัดสรร

คงมีใครใครคนนั้นที่ตามหา
คงมีใจที่ตอบรับฉันกลับมา
คงมีใครสักคนที่ยังมองหารักแท้
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอว่าจะเจอ
เธอ ที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ

กอดใจตัวเองมานาน
ก่อกำแพงในใจมากมาย
คงเป็นผลจากคนใจร้ายที่เคยเข้ามา
แต่ใจยังคงมีหวังแม้อีกใจยังคงระวัง
ถ้าต้องให้ใจไปอีกครั้ง
ไม่อยากแกล้งคืนเป็นเหมือนตา

ทุกความพอดีมันมีเวลาของมัน
เพราะว่าเข้าใจจึงยังไม่ยอมหมดหวัง
ให้เวลาเป็นคนจัดสรร

คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
คงมีใจที่ตอบรับฉันกลับมา
คงมีใครสักคนที่ยังมองหารักแท้
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอว่าจะเจอ
เธอ ที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ

อดทนมานานเหลือเกิน
ต่อความเหงาและความเสียใจ
เคยทุ่มเทเท่าไรสุดท้ายก็ต้องเลิกรา
ยังรอเจอใครคนนั้น
คนที่เห็นใจฉันมีค่า
ยังรอคนที่จะเข้ามา
เป็นคนสุดท้ายในหัวใจ

ทุกความพอดีมันมีเวลาของมัน
เพราะว่าเข้าใจจึงยังไม่ยอมหมดหวัง
ให้เวลาเป็นคนจัดสรร

คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
คงมีใจที่ตอบรับฉันกลับมา
คงมีใครสักคนที่ยังมองหารักแท้
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอว่าจะเจอ
เธอ ที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ

คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
คงมีใจที่ตอบรับฉันกลับมา
คงมีใครสักคนที่ยังมองหารักแท้
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอว่าจะเจอ

คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
คงมีใจที่ตอบรับฉันกลับมา
คงมีใครสักคนที่ยังมองหารักแท้
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอว่าจะเจอ
เธอ ที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ