เนื้อเพลง จะอยู่อย่างไร

และแล้วก็ถึงเวลา ที่เราต้องจากกัน
ฉันก็รู้ว่ามัน คงยากที่จะทำใจ
คิดถึงวันเวลา อยู่ ๆ น้ำตา ก็ไหล
ภาพเธอยัง วนและเวียนไม่หายไป

สิ่งดี ๆ ที่ฝัน กลับกลายเป็นหมดหวัง
ทุกอย่างที่ผ่านมานั้น คงเป็นแค่ความฝัน

ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฉันจะอยู่อย่างไร
ฉันจะทนได้นานขนาดไหน แต่ที่รู้คือมันยังรัก
ยังคงรอคอยเธอ อยู่เรื่อยไป รักเธอเพียงแค่หัวใจ
จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร

ความรักที่มีให้เธอ มันยังอยู่เต็มหัวใจ
ความฝันที่เคยมีเธอ มันยังไม่เลือนลบหาย
คิดถึงวันเวลาอยู่ ๆ น้ำตา ก็ไหล
ภาพเธอยัง วนและเวียนไม่หายไป

สิ่งดี ๆ ที่ฝัน กลับกลายเป็นหมดหวัง
ทุกอย่างที่ผ่านมานั้น คงเป็นแค่ความฝัน

ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฉันจะอยู่อย่างไร
ฉันจะทนได้นาน ขนาดไหน
แต่ที่รู้ คือมันยังรัก ยังคงรอคอยเธอ อยู่เรื่อยไป
รักเธอเพียงแค่หัวใจ จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร

รักเธอเพียงแค่หัวใจ
จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร