เนื้อเพลง จะมีอะไร

จะมีอะไรมากมายไปกว่า
ปล่อยวันเวลาที่มี ให้เลยล่วงไป
เมื่อเราต้องเจอ เรื่องราวหลายหลาก
ใจเราจะรับมันทุกอย่างได้ไหม

เพราะว่าหนทางอีกไกล
พักก่อนหัวใจ ดวงนั้น
เพราะสิ่งที่เรา ต้องเจอ ทุกวัน
มันไม่มีความหมาย
ฉันไขว่คว้าจนหมดแรง
แล้วยังไม่เจอจุดหมาย
ขอฉันขอเพียงได้พัก เอนกาย
มันก็คงเท่านั้น

บางวันก็รีบไปทุกสิ่ง
บางวันก็รีบจนต้องวิ่งให้ทัน
ลืมไปจนวิ่งตามความสุข
ความจริงแค่เพียงเราหยุด ก็เท่านั้น

สุดท้ายเวลาที่ดีที่สุด
อาจเป็นเวลาที่เราได้หยุด
เคลื่อนไหว