เนื้อเพลง จะตายแล้ว

เหงาเมื่อไม่มีเธอข้างกาย oh เธอก็มา say good bye
ขอโปรดอภัยให้ฉันสักทีเถอะกลับมาได้ไหมคนดี

(ยังทำใจไม่ได้)

*(Rap 1)

มองไปรอบกายก็ไม่ใครเคียงคู่
มองไปทางใดมีแต่เรื่องราวของ you
i’m so messed up in the middle of night
มานั่งคิดทบทวนอีกที it’s too late to apologize

อยากขอโทษจริง ๆ ที่ฉันนั้นทำพลาดไป
ไม่ไตร่ตรองไม่คิดสักนิดไม่ได้คิดว่าผิด ฉันเสียใจ
ความเหงาเคลือบคลานเข้ามา ก็เหมือนเป็นกองสุมไฟ
ที่แผดเผาอยู่ในใจ จนเสียน้ำตา เมื่อมันสายไป

(Hook)

เหงาเมื่อไม่มีเธอข้างกาย oh เธอก็มา say good bye
(ยังทำใจไม่ได้ ก็ยังทำใจไม่ได้ โทษที)
ขอโปรดอภัยให้ฉันสักทีเถอะกลับมาได้ไหมคนดี
(You’re the only one my babe)
ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้ว

(Rap 2)

ไม่ได้คาดคิด ว่าจุดจบ จะทรมาน
ไม่ได้ดาดหวัง ว่าสุดท้าย ต้องพยายาม
ลืมเรื่องเก่า ๆ ลืมเรื่องของสองเรา
ทั้งที่ใจไม่คิดจะลืม ไม่ได้คิดจะพักเรื่องรักของสองเรา

ซดน้ำตา เข้าไป เพื่อลดล้างความขมขื่น
คิดถึงเธอเท่าไหร่ในใจของฉันไม่อาจฝืน
ผ่านทุกคืนและวันที่ใจของฉันต้องกล้ำกลืน
ไม่อาจยืน ไม่อาจคิด ฉันผิดไป อภัยให้ฉันที

(Hook)

เหงาเมื่อไม่มีเธอข้างกาย oh เธอก็มา say good bye
(ยังทำใจไม่ได้ ก็ยังทำใจไม่ได้ โทษที)
ขอโปรดอภัยให้ฉันสักทีเถอะกลับมาได้ไหมคนดี
(You’re the only one my babe)
ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้ว

โปรดเถอะฟ้านำพาฉันไปด้วยใจหวัง
ให้ฉันได้มีโอกาสบอกอีกสักที
ขอโปรดอภัยให้ฉันได้ไหมคนดี
ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้ว

(ยังทำใจไม่ได้ ก็ยังทำใจไม่ได้)

ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้ว

*
(ยังทำใจไม่ได้)

ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้ว