เนื้อเพลง ค.ควายเข้านา

*นาท่งน้อยน้อย ควายกะหล๋อยเข้ามาย่ำ นาท่งน้อยน้อยอะควายกะหล๋อยเข้ามาย่ำ
นาน้องพึ่งดำกะเข้ามาย่ำจนว่าหมุ่น สิไล่จั่งได๋ควาย..อ้ายกะยังม่น จั่งแม่นซุกซนเข้ามาม่นแต่นาน้อง

ควายโตบักใหญ่แล่นไปกะแล่นมา ควายโตบักใหญ่แล่นไปกะแล่นมา
จนเจ้าของนาฮ้องบอกว่าพอแล้ว ควายอ้ายเหยียบหย่อง
จนนาน้องหมุ่นเป็นแถว มันบ่แม่นแนวมาเอาควายอ้ายออกไป

**ค.ควาย ค.ควาย เข้านา อะ ค.ควาย ค.ควาย เข้านา
ปาดติโท้..คือกล้า เข้ามาเหยียบ มาหย่อง อะ ค.ควาย ค.ควาย ผยอง
อะ ค.ควาย ค.ควาย มักย้อง
หล๋อยมาเหยียบ มาหย่อง จนนาน้องหมุ่นอุ้ยปุ้ย อ้าว..หมุ่น หมุ่น หมุ่น อุ้ยปุ้ย

(ซ้ำ *,**,**)