เนื้อเพลง ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย

อ้ายกะเลยสั่งเหล้ามาแก้ สาดใจคนแพ้ที่เสียเจ้าไป ถ้าน้องยังมีเยื่อใยฝากบอกผัวใหม่ของเจ้าแนเด้อ

ศรีเอย ศรี มื้อนี้มื้อสันวันดี
เสียงสวดบายสี งานวิวาห์ของน้อง
ตั้งแต่เลิกกันไป อ้ายได่ข่าวว่ามีหนุ่มหมายปอง เป็นเจ้าของ เขาร่ำรวยเป็นล้าน
ตั้งแต่มื้อที่เจ้าถิ่มไป
น้ำตาไหลอาบใจฮ้าง ๆ
อ้ายบ่ขว้างทางหย่างให่น้องวางใจ
บ่ได่ต้องการอดีตวันวาน ให้หวนคืนมาใหม่ ขอร้องจากใจ
ก่อนอ้ายสิเอ่ยคำลา
กะเลยสั่งเหล้ามาแก้ สาดใจคนแพ้ ที่เสียเจ้าไป
ถ้าน้องยังมีเยื่อใย ฝากบอกผัวใหม่ของเจ้าแนเด้อ

ค่าเหล้าขาวที่อ้ายเซ็นไว้ฝากบอกผัวใหม่เจ้าจ่ายแนเด้อ
ขอบคุณเด้อ ขอบคุณ
เทอล่วงหน้าอิหลี ค่าเหล้าอ้ายฝากเขาจ่าย
เป็นค่าล้างใจที่เสียเจ้าไปคนดี
ฝากขอบคุนผัวใหม่เจ้าที ให้สุขขี ฮักกันโดน ๆ เด้อนาง

กะเลยสั่งเหล้ามาแก้ สาดใจคนแพ้ ที่เสียเจ้าไป
ถ้าน้องยังมีเยื่อใย ฝากบอกผัวใหม่ของเจ้าแนเด้อ

*ค่าเหล้าขาวที่อ้ายเซ็นไว้ฝากบอกผัวใหม่เจ้าจ่ายแนเด้อ
ขอบคุณเด้อ ขอบคุณ
เทอล่วงหน้าอิหลี ค่าเหล้าอ้ายฝากเขาจ่าย
เป็นค่าล้างใจที่เสียเจ้าไปคนดีฝากขอบคุนผัวใหม่เจ้าที ให้สุขขี ฮักกันโดน ๆ เด้อนาง